Veilig werken ( op hoogte ) zonnestroominstallaties:

Dakreflector
Met de publicatie Dakreflector geeft Holland Solar duidelijkheid over hoe installateurs bij de installatie van zonnepanelen met een hellend dak om moeten gaan (waarbij de dakpannen blijven liggen). Het instrument helpt de installateur vroegtijdig mogelijke risico’s te onderkennen en passende maatregelen te nemen. De publicatie is gemaakt voor beheerders, inspecteurs en installateurs van zonne-energiesystemen en draagt bij aan kwaliteitsverbetering. De publicatie is een initiatief van de samenwerking tussen Holland Solar, ECN part of TNO en BDA Advies. De Dakreflector is hier te downloaden. In de Dakreflector wordt gebruikgemaakt van een inventarislijst, deze is hier kosteloos te downloaden.

Veilig werken op daken
Holland Solar heeft in de afgelopen jaren samen met haar lid Petersen Arbozorg & Veiligheid meermaals veiligheidstrainingen voor installateurs van zonne-energiesystemen georganiseerd. Voor het veilig werken bij de installatie van een zonne-energiesysteem zijn er 10 gouden regels:

  1. Neem bij werkzaamheden op een dak hoger dan 2,5 meter veiligheidsmaatregelen.
  2. Alleen werken op hoogte is niet toegestaan. Er moet een tweede persoon zijn. Dit om direct in te kunnen grijpen als een installateur bijvoorbeeld valt en in een harnas hangt.
  3. Let altijd op verandering van weersomstandigheden. Boven windkracht 7 mogen er geen werkzaamheden op hoogte uitgevoerd worden.
  4. Is er langer dan 3 manuren werk op een hellend dak? Dan is alleen persoonlijke beveiliging niet voldoende en is het gebruik van collectieve beveiliging verplicht.
  5. Zorg ervoor dat een installateur voldoende voorgelicht is over de gevaren, uitgerust is met de juiste materialen en altijd de juiste veiligheidsmaatregelen neemt.
  6. Een ladder is geen transportmiddel voor materialen. Zonnepanelen of zonnecollectoren mogen niet in de hand over een ladder meegenomen worden naar het dak. Gebruik hiervoor de juiste arbeids- en hulpmiddelen.
  7. Veiligheid in de meterkast: laat deze werkzaamheden uitvoeren door een deskundige en zorg dat de elektrische installatie bij deze werkzaamheden spanningsloos is.
  8. Gebruik gezond verstand en zorg dat ook collega’s veilig werken.
  9. Bij het werken op hoogte moet een installateur voorbereid zijn op een noodsituatie. Hoe moet hij handelen wanneer er iets fout gaat?
  10. Gebrek aan tijd en geld zijn nooit een reden om onveilig te werken!

Om ervoor te zorgen dat de installateur altijd de juiste informatie bij de hand heeft, heeft Holland Solar het handzame boekje ‘Veilig werken op daken’ gepubliceerd. Dit boekje is hier te downloaden.