Energiebesparing – transitie:

Zachtere landing voor saldering

30 maart 2020

De afbouw van de salderingsregeling voor zonnestroom zal in kleinere stapjes gaan dan in eerdere plannen het geval was. Op die manier wordt het effect van de afbouw op de terugverdientijd van zonnepanelen verzacht, zegt minister Eric Wiebes.

In het voorstel dat Wiebes in oktober voor advies aan de markt voorlegde, was sprake van een jaarlijkse stapsgewijze afbouw van 11% vanaf 2023, totdat de salderingsmogelijkheid in 2031 naar nul was teruggebracht. In het nieuwe, definitieve voorstel gaat het om kleinere stapjes van 9%, waarbij er dan in 2030 nog 28% overblijft, die in dat jaar ineens wordt geschrapt. Bij salderen mag je de aan het net teruggeleverde elektriciteit wegstrepen tegen je eigen gebruik. Dat levert per geproduceerde kWh dus de energieprijs plus de energiebelasting op. Daar wil de overheid vanaf.

Negen maanden winst

In beide plannen is er dus een afbouw naar nul in 2031, maar in de nu gekozen variant doet het minder ‘pijn’ voor huishoudens. Ter indicatie: wie in 2024 zonnepanelen aanschaft kan die met het oude voorstel in ongeveer 8,3 jaar terugverdienen, terwijl dat in het nieuwe voorstel ongeveer 7,5 jaar is. Of, zoals Wiebes het zegt: “Het minder snelle, definitieve afbouwpad leidt tot een verkorting van bijna 9 maanden terugverdientijd voor investeringen gedaan in 2024-2025 ten opzichte van het indicatieve afbouwpad.”

Redelijke vergoeding terugleveren

Er komt straks ook een ondergrens aan de prijsdie energiebedrijven moeten betalen voor elektriciteit die consumenten terugleveren. Nu is die ondergrens nog niet wettelijk vastgelegd, wat consumenten kwetsbaar maakt voor onredelijke voorstellen van energiebedrijven.

De minister wil het wettelijke minimum vaststellen op 80% van het leveringstarief van de energieleverancier, zonder de belastingen. “Op termijn is het wenselijk dat meer marktwerking ontstaat en dat een kleinverbruiker zelf kan bepalen aan wie en tegen welke prijs diegene de zelf geproduceerde en ingevoede elektriciteit wil verkopen”, zegt Wiebes. 

Als alles volgens plan verloopt kan de Tweede Kamer nog voor de zomer over het salderingsplan beslissen.

Zonne-energie blijft aantrekkelijk 30-03-2020


30 maart 2020 – Heb je zonnepanelen, of overweeg je om ze aan te schaffen? Dan is dit belangrijk nieuws: vanaf 2023 wordt de huidige salderingsregeling voor zonnestroom afgebouwd, maar minder snel dan eerder de bedoeling was. Dat zegt minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.
In het definitieve voorstel gaat het om stappen van 9% per jaar in plaats van 11%. De laatste 28% wordt in een keer afgebouwd in 2030. Vanaf 2031 is saldering van terug geleverde zonnestroom niet meer mogelijk. Maar ook dan zijn er goede mogelijkheden om een optimaal rendement te halen.
De terug lever subsidie is een vergoeding voor de stroom die aan het elektriciteitsnet is teruggeleverd. Naarmate de vergoeding wordt versobert, wordt het zaak om je (teveel) opgewekte stroom zoveel mogelijk zelf te op te gebruiken. Een elektrische auto kan interessant zijn, maar het overschot aan zonne – energie gebruiken voor verwarming is voor veel huishoudens een nog aantrekkelijkere optie. Door je cv-ketel uit te breiden met hybride warmtepomp bespaar je al gauw meer dan 50% gas. Omdat je geen vloerverwarming nodig hebt en de gasprijs blijft stijgen, is deze oplossing voor veel bezitters van zonnepanelen een uitkomst. Zij krijgen bovendien een deel van de investering terug in de vorm van subsidie.
Wat houdt de salderen ook al weer in? Tot 2023 geldt dus nog de huidige salderingsregeling. Salderen is de aftreksom van de energie die je hebt verbruikt en de energie die je hebt opgewekt met bijvoorbeeld zonnepanelen. Wat je jaarlijks opwekt, verrekent het energiebedrijf met wat je jaarlijks verbruikt. Nederland is een van de weinige landen in de wereld die een op-een saldeert. De waarde van een kilowattuur die je van het net haalt, is bij salderen evenveel waard als een kilowattuur die je teruggeleverd aan het net. Dus inclusief energiebelasting, btw en ODE.
Vanaf 2023 wordt de huidige regeling dus stapsgewijs afgebouwd. Als het aan de minister ligt komt er een ondergrens aan de prijs die energiebedrijven moeten betalen voor de zonnestroom die consumenten terugleveren. ‘Het kabinet verwacht dat er hiermee de komende jaren een eenvoudige, gebruiksvriendelijke regeling blijft bestaan waardoor het voor huishoudens financieel aantrekkelijk blijft om te investeren in zonnepanelen en tegelijkertijd over stimulering wordt voorkomen’, aldus minister Wiebes over de terugverdientijd. ‘Zo pakt de energietransitie voor de belastingbetaler niet duurder uit dan nodig.’
De bedoeling is dat de Tweede Kamer het plan nog voor de zomer van 2020 behandelt.